Välkommen till

Bergstrands Arkitektkontor!

Våra arkitekter och byggingenjörer har stor erfarenhet av projektering av t ex balkongprojekt, vindsaltaner, ombyggnation av råvindar gällande flerbostadshus men även ny- och tillbyggnader gällande småhus. I varje projekt bedöms fastighetens arkitektoniska och byggtekniska förutsättningar samt även byggnadens kulturhistoriska värde beaktas när ett förslag upprättas. Vi hjälper fastighetsägare med bygglovshandlingar samt kommunikation med Stadsbyggnadskontoret under bygglovsprocessen. När bygglov har beviljats kan vi även hjälpa fastighetsägaren med uppdraget som kontrollansvarig under byggnation.

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB